Categories

Danışmanlık, Aile ve Miras Hukuku,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku,İcra ve İflas Hukuku,Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma Çekişmeli boşanma Nafaka davaları Mal rejimleri ile davalar Mal paylaşımı ile Davalar Velayet Davaları Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Çocuk için iştirak nafakası davaları Babalık Davaları Tanıma ve Tenfiz Vesayet Davaları Vasiyetname Evlat edinme Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku Sendikalar Hukuku Toplu İş Sözleşmeleri Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili Hizmet Tespiti Davaları İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

İcra ve İflas Hukuku

İflas ve konkordato davaları İcra Takip Davaları İhtiyati haciz Çek, senet ve ilamsız icra takipleri İflasın ertelenmesi Nafaka alacaklarının takibi Çocuk teslimi icra takipleri Toplu icra takibi, şirketler adına takipler İcra takibine itiraz İtirazın İptali – Kaldırılması davaları. Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.